typy konstrukcí

Foukaná izolace je vhodná pro všechny typy střech i domů. Jedná se o nejjednodušší a nejefektivnější způsob zateplení.

Foukaná minerální vlna se aplikuje do střešních dutin, šikmin i volných ploch, kde dokonale vyplní požadovaný prostor, který je následně tepelně izolovaný.

Tepelná izolace střechy pomocí foukané izolace je snadná, rychlá a čistá. Především pak také cenově dostupná varianta.


Volné plochy (půdy)IMG_6255 volná plocha

  • tento způsob zateplení se používá v případě, že se nevyžaduje pochůznost či jiné využití
  • foukaná minerální vlna se aplikuje volně přímo na strop

Duté trámové stropy

  • k zateplení se využívá dutina mezi trámy dřevěného stropu
  • po zateplení je strop i nadále porůzný
  • k aplikaci foukané minerální vaty se využívá montážních otvorů

Pultové, šikmé střechyIMG_8827 pultovka

  • foukaná minerální vata se aplikuje přímo na strop v dutině pultové střechy
  • k zateplení většinou stačí jeden otvor ve střešním plášti nebo obvodové stěně

 


Vazníkové konstrukce, halyIMG_8764 vazník

  • izolování probíhá přímo z půdních prostor
  • vazníkové konstrukce jsou většinou velmi členité a obtížně pochůzné – technologie foukání právě v tomto případě umožňuje dokonalé zateplení bez tepelných mostů

 

Comments are closed