Jak vyzrát na škůdce?

Dřevo je přírodní materiál organického původu, a proto je snadno napadnutelné biotickými škůdci, mezi které patří tesařík, červotoč, dřevomorka, trámovka a mnoho dalších dřevokazných hub, plísní a hmyzu. Ve volné přírodě mají tyto organismy své nezastupitelné místo, avšak jejich působení v našich obydlích není žádoucí, neboť silně zkracují životnost krovu, mají vliv na funkčnost střechy a mohou vážně narušit statiku celého domu. Toxické výtrusy dřevokazných hub a plísní mohou také negativně ovlivňovat zdraví obyvatel domu.

Na začátku je vždy nutná prohlídka odborným technikem. Ten na základě podrobného průzkumu střešní nebo jiné konstrukce vyhotoví Zprávu o stavu a zjištěných závadách. Po případných nutných tesařských opravách krov naimpregnujeme přípravky, které používáme na základě průzkumu dané konstrukce. Jedná se především o BOCHEMIT a LIGNOFIX, se kterými máme ty nejlepší zkušenosti.

Nejúčinnější metodou je komplexní sanace dřevěné konstrukce za pomocí tlakové chemické injektáže a tlakového nástřiku (AirLess technologie). Krov nejdříve očistíme od nečistot a přes speciálně vyvinuté injektory vpravíme účinné látky přímo do jádra trámu. Následně povrch dřeva opatříme nástřikem, čímž dřevo zakonzervujeme a chráníme jej před opětovným napadením. AirLess technologií se přípravek dostane nejen na ošetřovaný povrch, ale i do výletových otvorů, prasklin a mezer ve dřevě nebo špatně přístupných míst. Tento způsob aplikace je mnohem efektivnější a účinnější než pouhý nátěr či nízkotlaký postřikovač.

Comments are closed