Prevence

Mnoho lidí podceňuje preventivní ošetření dřeva. Avšak podmínky pro napadení dřevokazným hmyzem (10-12% vlhkost dřeva) jsou v našich zeměpisných šířkách splněny vždy. Dřevo bývá napadeno často již v lese. Ale i poletující hmyz může naklást vajíčka do již zabudovaného dřeva. Vývojový cyklus tesaříka může trvat až 10 let, klíčivost výtrusů hub a plísní je až 6 let. Proto je velmi důležité ošetřit stavební dřevo i napohled zdravé!

Zateplením se vlhkost dřeva může zvýšit až k hodnotě okolo 25%. Pro rozvoj dřevokazných hub však postačuje 20% vlhkost dřeva. Napadení většinou probíhá skrytě, po mnoho let se zdánlivě nic neděje, avšak s nástupem vhodných podmínek se houba dokáže rozšířit velmi rychle a zdevastovat tak rozsáhlé plochy. Doporučujeme tedy tlakový nástřik AirLess technologií či hloubkovou tlakovou injektáž jako prevenci a jistotu nejen před plánovaným zateplením podkroví a jiných částí střech.

 

Náklady na ošetření krovu jsou zanedbatelné v porovnání s případnými výdaji na výměnu trámů či rekonstrukci celé střechy. Správně ošetřené dřevo a udržovaný krov vydrží celá desetiletí a investice do jeho ošetření se tak jednoznačně vyplatí.

Comments are closed