Dřevokazné houby a plísně

Dřevokazné houby se vyskytují přímo na povrchu dřeva, kterým následně prorůstají. Vylučují enzymy, které zapříčiňují jeho rozklad. Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost dřeva – např. při zatékání, po zateplení, … Zateplením se vlhkost dřeva může zvýšit až k hodnotě okolo 25%. Pro rozvoj dřevokazných hub však postačuje 20% vlhkost dřeva (dřevomorka se rozrůstá již při 18% vlhkosti).

 

Napadení většinou probíhá skrytě, po mnoho let se zdánlivě nic neděje, avšak s nástupem vhodných podmínek se houba dokáže rozšířit velmi rychle a zdevastovat tak rozsáhlé plochy.

Dřevomorka domácí, koniofora sklepní, trámovka jedlová i trámová a některé outlovky a kornatky velmi rády napadají dřevo stavební na krovech, sklepích i podlahách. Dřevomorka domácí pak ve vhodných podmínkách ničí nejen dřevěné konstrukce, ale prorůstá i zdmi a betonem a devastuje celé budovy. Škodlivý vliv však nemá jen na materiály, ale také na zdravotní stav obyvatel domů. Plodnice vytvářejí velké množství výtrusů (až 6000 výtrusů na 1 cm2 roušky za minutu), které jsou sebemenším pohybem vzduchu roznášeny po celém objektu, až dojde k jeho úplnému zamoření. Rozkládající se staré plodnice produkují látky, které mohou způsobovat bolesti hlavy a různé nevolnosti, někdy i vážnější onemocnění (astma). Některé druhy plísní produkují mykotoxiny, které mohou vyvolat onemocnění kůže i plic.

 

Je tedy velmi důležité, aby stavební dřevo bylo před svým zabudováním do staveb ošetřené. Především při budování půdních vestaveb a před plánovaným zateplováním –  uzavřené dřevěné střešní konstrukce jsou dlouhodobě vystaveny větší vlhkosti a tím více náchylné pro napadení.

Dřevomorka domácí

Comments are closed