Tesařské práce

Dřevěný historický krov často patří k ohroženým částem starých budov. Při jeho rekonstrukci by mu proto měla být věnována zvláštní pozornost. Mnohdy je tomu bohužel naopak a více péče dostávají jiné části domu. Špatný stav krovu se projevuje nejen v destrukci jeho dřevěných prvků, ale někdy se setkáme také s neodborně provedenou opravou v minulosti.

Oprava historického krovu

Oprava historického krovu

Při rekonstrukci historických krovů se nejčastěji jedná buď o střechy šikmé (se sklonem 45°), nebo o střechy jehlanové a kuželové nejčastěji u církevních staveb. Střechu nese podpůrná konstrukce neboli krov, který se tradičně vyráběl ze dřeva. Dřevo díky svým přirozeným vlastnostem patří k vhodným materiálům pro stavbu krovu dodnes. Dříve se ovšem dřevo opracovávalo ručně tesařskými sekyrami. V současnosti se navrhují krovy jednoduché, aby se dal maximálně využít podkrovní prostor. Specifikem historických krovů bývá naopak složitá soustava o velkém rozpětí. A při rekonstrukci historických krovů se tato složitá konstrukce věrně zachovává.

Stav historického krovu

Na historickém krovu se nejčastěji projevuje zub času, vliv nepříznivého počasí a nedostatečné péče a také údržba. Některé části krovu jsou napadené dřevokazným hmyzem nebo houbami. Většinou se problémy s houbami pojí také se zatékáním do střešní konstrukce a tedy s nadměrnou vlhkostí. Následky mohou být fatální. Nosnost trámů se stává neodpovídající a střecha se bez odborného zásahu může zhroutit. Záchranou je včasná rekonstrukce na základě zhodnocení stavu krovu.

Při hodnocení stavu krovu se přihlíží na vzhled, barvu a stav povrchu. Měří se obsah vlhkosti vlhkoměrem a elastická odezva materiálu ultrazvukovým přístrojem. Tyto moderní metody přesně určí, jaké části je nutné opravit nebo vyměnit a které lze zachovat.

Oprava historického krovu

Oprava historického krovu

Jak probíhá rekonstrukce historického krovu

Při napadení houbou je třeba navrhnout způsob rekonstrukce, který ovšem ovlivňuje také památková ochrana původního materiálu. Proto se mění pouze ty části, které ohrožují funkci krovní soustavy. Velká pozornost je věnována zejména místům spojení dvou nebo více prvků krovu.

Houbou napadené konstrukce se opravují odstraněním poškozené části a nahrazují se novým dřevem, které je napojeno tesařským spojem. Při výměně je nutné měněnou část dostatečně zajistit a podepřít. V případě velkého rozsahu napadení se mění celá část.

Výměna jednotlivých částí musí probíhat opravdu šetrně. Pokud se manipuluje s napadeným dřevem mezi dřevem zdravým, může dojít k roznesení výtrusů hub a napadení dalších částí krovu.

Rekonstrukcí lze také napravit deformovaný krov a dostat jej za pomoci speciální techniky do původní polohy. Narovnaný krov se řádně zajistí.

Oprava historického krovu

Oprava historického krovu

Celková výměna krovu

K radikální výměně se přistupuje pouze ve velmi pokročilém stádiu destruktivního napadení krovu. Celý krov je třeba vyrobit znovu, musí však být zachována původní konstrukce. Proto se vyrábí podle původních plánů. U památkově chráněných staveb se klade důraz na vytvoření přesné kopie historického krovu a to v provedení do nejmenšího detailu.

Ošetření nových částí krovu

Měněné i doplňované části krovu musí být ošetřeny prostředky proti biotickým škůdcům. Konkrétní přípravek doporučí odborník na základě provedeného průzkumu. Správně opravený a ošetřený krov vydrží při vhodné péči další stovky let. Přitom je zachována jeho historická hodnota. Důležitá je ovšem zkušenost, pečlivost a profesionalita realizační firmy.

(zdroj ceskestavby.cz)

Comments are closed